Białystok

Zapisz się online

Beata Boćwińska-Kiluk

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku ze specjalizacją: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i Pedagogika kulturalno-oświatowa. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbyła również 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym prowadzony przez Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto”. Jest także członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Pracuje indywidualnie z dziećmi i dorosłymi oraz z parami.

Gabinet prywatny

Białystok, ul. Wróbla 21
Warszawa, Plac Grzybowski 10/34 (do końca 2017 r.)

t: 607-529-569
e: bkiluk@wp.pl