Ełk

Maciej Śnieżyński

Ukończył studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalizacją: Psychologia społeczna. Aktualnie jest doktorantem Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i ma otwarty przewód doktorski na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył 2-letnie studia podyplomowe z zakresu terapii młodzieży i rodziny w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył również 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu analitycznym prowadzony przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie. Posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, którego jest członkiem.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz parami i rodzinami.

Pracuje w:
Ośrodek Psychoterapii PRO EGO
Ełk, ul. Pułaskiego 24/7

t: 502-232-099
www.proego.elk.pl