O nas

Jesteśmy grupą psychoterapeutów, pracujących z parami, zainteresowanych podejściem psychoanalitycznym. To zainteresowanie przekłada się na różne działania. Między innymi od kilku lat regularnie spotykamy się na seminariach prowadzonych przez Stanleya Ruszczynskiego i Mary Morgan – psychoanalityków par związanych z kliniką Tavistock w Londynie oraz na seminariach koleżeńskich.

W swoich miejscach pracy prowadzimy zorientowaną psychoanalitycznie psychoterapię par zgodnie z wytycznymi stworzonymi przez angielską klinikę Tavistock oraz Tavistock Centre for Couple Relationships (TCCR).

Psychoterapeuci w naszej grupie:

Agnieszka Binkul

O mnie…

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją: Psychologia kliniczna i Psychologia rodziny. Odbyła również 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu psychodynamicznym prowadzony przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego.

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą oraz parami. Ma doświadczenie głównie w pracy z problematyką zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych, nastroju i zaburzeń jedzenia.

Prowadzi konsultacje i psychoterapię również w języku angielskim.

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Marszałkowska 45/49 m. 1

t: 609-811-328
e: a.binkul@wp.pl


Beata Boćwińska-Kiluk

O mnie…

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku ze specjalizacją: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i Pedagogika kulturalno-oświatowa. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbyła również 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym prowadzony przez Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto”. Jest także członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Pracuje indywidualnie z dziećmi i dorosłymi oraz z parami.

Gabinet prywatny

Białystok, ul. Wróbla 21
Warszawa, Plac Grzybowski 10/34 (do końca 2017 r.)

t: 607-529-569
e: bkiluk@wp.pl


Hanna Bogacka

O mnie…

Ukończyła studia magisterskie w dziedzinie psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu ze specjalizacją: Psychologia kliniczna. Następnie, pracując ponad piętnaście lat na uniwersytecie, obroniła pracę doktorską w zakresie psychologii klinicznej dziecka (psychopatologii dziecka). Odbyła również dwa podyplomowe kursy psychoterapii, pierwszy w podejściu psychodynamicznym prowadzony przez Laboratorium Psychoedukacji oraz drugi w podejściu psychoanalitycznym prowadzony przez Studium Psychoterapii Analitycznej. Posiada certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, którego jest członkiem. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – sekcji psychoterapii.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami i rodzinami.

Prowadzi konsultacje i psychoterapię również w języku angielskim.

Gabinet prywatny

SPERO
Poznań, ul. Stanisława Latwisa 4
Warszawa, Plac Grzybowski 10/34 (do końca 2017 r.)

t: 695-595-063
www.spero.pl


Edward Buzun

O mnie…

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją: Psychoterapia. Odbył również 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym grupowym prowadzony przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów. Posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów, którego jest członkiem.

Pracuje z osobami dorosłymi indywidualnie i grupowo, oraz pracuje z parami.

Pracuje w:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Koński Jar 3

e: edward.buzun@psychoterapiaursynow.pl
t: 504-181-437
www.psychoterapiaursynow.pl

www.poradniarodzinnabemowo.pl


Kinga Bystrek

O mnie…

Specjalistka psychologii klinicznej i certyfikowana psychoterapeutka (Europejski Certyfikat
Psychoterapeuty ECP, wydawany przez European Association for Psychotherapy).
Absolwentka psychologicznych studiów magisterskich na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim w ramach Kolegium MISH. Odbyła 5-letnie całościowe szkolenie z psychoterapii,
prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie (podejście
psychodynamiczne i systemowe). Odbyła 4-letnie podyplomowe szkolenie specjalizacyjne w
dziedzinie psychologii klinicznej i zdała państwowy egzamin specjalizacyjny (PES).
Ukończyła 2-letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim
Centrum Psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz
Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami i rodzinami.

Pracuje w:

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Bukowińska 8 m. 403 (Metro Wilanowska)

e: kinga.bystrek@gmail.com

t: 507 560 112


Dr n. med. Marek Gajowy

O mnie…

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ze specjalizacją: Psychologia kliniczna. Doktorat nauk medycznych zdobył w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbył 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu poznawczo-behawioralnym. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoanalitycznego prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne. Posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Europejskie Towarzystwo Psychoterapii.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami.

Prowadzi konsultacje i psychoterapię również w języku angielskim i francuskim.

Pracuje w:
Gabinety Psychoterapii i Diagnozy na Mokotowie przy ul. Baboszewskiej 1 lok. 75 w Warszawie

t: 502-319-661
e: mgajowy@gabine-ty.pl
www.gabine-ty.pl


Sabina Grzymowicz

O mnie…

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją: Psychologia stosowana. Odbyła również 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu systemowym prowadzony przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie, oraz kurs w podejściu psychoanalitycznym prowadzony przez Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, którego jest członkiem.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi, z parami i rodzinami. Ma również doświadczenie w pracy z dziećmi i w poradnictwie dla rodziców.

Prowadzi konsultacje i psychoterapię również w języku angielskim.

Pracuje w:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Klarysewska 60

t: 609-604-478
e: sabina.grzymowicz@gmail.com
www.terapia-warszawa.eu


Anna Jankowska-Szafrańska

O mnie…

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej oraz na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją: Psychologia kliniczna. Odbyła również 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym prowadzony przez Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Posiada certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, którego jest członkiem zwyczajnym.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami.

Prowadzi konsultacje i psychoterapię również w języku angielskim.

Pracuje w:
Rodzinne Centrum Zdrowia w Otwocku
oraz
Centrum Terapii „Empatika” przy ul. Kołłątaja 4 w Otwocku

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Emilii Plater 14 lok. 19

t: 500-045-974
dobrapsychoterapia.warszawa.pl


Julia Jastrzębska

O mnie…

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Kolegium MISH ze specjalizacją: Wspieranie rozwoju osobowości. Ukończyła 4,5-letnie podyplomowe całościowe szkolenie z psychoterapii, prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie, zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, a także 4-letnie Studium Psychoterapii Analitycznej, afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i zgodne z kryteriami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej. Posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, którego jest członkiem zwyczajnym.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię rodzin i par.

Gabinet prywatny

Warszawa

t: 509-311-462
e: jastrzebskajulia@wp.pl
www.psychoanalitycznie.pl


Marta Łączyńska

O mnie…

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją: Rozwój i wspieranie osobowości. Odbyła również 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu systemowym i psychodynamicznym prowadzony przez Stowarzyszenie OPTA. Obecnie jest w trakcie szkolenia „Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii” przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami i rodzinami.

Gabinet prywatny

t: 608-468-715
Psychoterapia Marta Łączyńska


Iwa Magryta-Wojda

O mnie…

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją: Terapia rodzin i małżeństw. Odbyła również 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu systemowym prowadzony przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Jest certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obecnie jest w trakcie 4-letniego podyplomowego kursu psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym prowadzonego przez Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami i rodzinami.

Prowadzi konsultacje i psychoterapię również w języku angielskim.

Pracuje w:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Gabinet prywatny

Warszawa Bemowo, ul. Narwik 10

t: 507-829-438
e: iwa.magryta.wojda@gmail.com
www.psychoterapia-wojda.pl

www.poradniarodzinnabemowo.pl


Dr n. med. Magdalena Namysłowska

O mnie…

Ukończyła studia medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ze specjalizacją: psychiatry. Odbyła również 4-letni kurs psychoterapii w podejściu integralnym, prowadzony przez Instytut Psychiatrii i Neurologii pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego sekcji naukowej jest członkiem.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami.

Ma doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami afektywnymi (depresje oraz choroba afektywna dwubiegunowa), pacjentami z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi i z zaburzeniami odżywiania się.

Prowadzi konsultacje i psychoterapię również w języku angielskim.

Pracuje w:
Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii, którego jest założycielem.
Warszawa, ul. Żegiestowska 22b

t: 603-740-838 lub 721-434-334 (sekretariat ośrodka)
e: magda_namyslowska@osrodekpsychoterapii.org
www.osrodekpsychoterapii.org


Katarzyna Niemczuk

O mnie…

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Odbyła również 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów, oraz podyplomowe szkolenie dla superwizorów i analityków szkoleniowych w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów, certyfikat psychoterapeuty i certyfikat superwizora Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Jest także członkiem zwyczajnym obu tych instytutów.

Pracuje z osobami dorosłymi indywidualnie, z parami oraz z grupami.

Pracuje w:
Ośrodek Psychoterapii Rasztów ul. Dominikańska 11 C, Warszawa.

oraz
Poradnia Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. H. Segal, ul. Warecka 8 m 67, Warszawa Śródmieście

t: 506-501-495


Zapisz się online

Karolina Pniewska

O mnie…

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Odbyła dwa czteroletnie szkolenia psychoterapeutyczne: w podejściu systemowo – psychodynamicznym w Studium Terapii Rodziny Stowarzyszenia OPTA oraz w podejściu psychoanalitycznym w Studium Psychoterapii Analitycznej.

Przez lata związana była ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Aktualnie pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami i rodzinami w ramach praktyki prywatnej.

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Rakowiecka 41A m. 3

t: 603-127-667
www.psychoterapiaursynow.pl


Jarosław Serdakowski

O mnie…

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie ze specjalizacją: w zakresie rewalidacji przewlekle chorych i kalekich. Odbył 4-letnie szkolenie w analizie grupowej prowadzone przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów. Jest członkiem kandydatem Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Odbył także 4-letnie szkolenie w Studium Psychoterapii Analitycznej. Posiada certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, którego jest członkiem.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami i rodzinami.

Pracuje w:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

www.poradniarodzinnabemowo.pl

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Mokotowska 17 lok. 21

t: 603-633-531
www.psychoterapia-warszawa.com.pl


Barbara Suchańska

O mnie…

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją: Psychoterapia oraz Terapia rodzin i małżeństw. Odbyła również 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu integracyjnym prowadzony przez Ośrodek Szkolenia i Psychoterapii INTRA w Warszawie,  a następnie ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym prowadzony przez Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Jest certyfikowaną psychoterapeutką oraz członkinią zwyczajną Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami i rodzinami.

Pracuje w:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

www.poradniarodzinnabemowo.pl

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Dobra 89/3

t: 698-448-023
e: bsuchanska@psycho-terapeuta.pl


Maciej Śnieżyński

O mnie…

Mgr psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr certyfikatu 228. Aktualnie szkoli się na superwizora w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Założyciel Ośrodka Psychoterapii PRO EGO. Ukończone szkolenia psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW” w Warszawie. Ukończone studia doktoranckie w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończone 2-letnie studia podyplomowe z zakresu terapii młodzieży i rodziny w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2014 roku uczestnik seminariów poświęconych analitycznej terapii par prowadzonych przez szkoleniowców z londyńskiej Tavistock Relationships i Portman Clinic. Seminaria organizuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo w Warszawie.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz parami.

Pracuje w:
Ośrodek Psychoterapii PRO EGO
Ełk, ul. Bora – Komorowskiego 16/41

t: 502-232-099
www.proego.elk.pl


Maja Tuszewska

O mnie…

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją: Psychoterapia. Odbyła również 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu psychodynamicznym w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego, oraz 4-letni, podyplomowy kurs w podejściu analitycznym w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz certyfikat analityka grupowego wydany przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów, którego jest członkiem. Jest aplikantką superwizorką IGAR.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz parami i grupami.

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Puławska 98 m.13

e: maja.tuszewska@vp.pl
t: 502-035-524
www.tuszewska.pl


Izabela Turbaczewska-Brakoniecka

O mnie…

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu ze specjalizacją: Psychologia kliniczna i Psychologia pracy. Jest certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (numer certyfikatu 303), seksuolożką kliniczną (numer certyfikatu 102) oraz superwizorką Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.Odbyła 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu psychodynamicznym prowadzony przez Instytut Treningu i Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami i grupami.

Ma doświadczenie w pracy z zaburzeniami seksuologicznymi.

Pracuje w:
Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej ROZMOWA
Poznań, ul. Gajowa 8/5

t: 603-408-842
e: turbaczewskabrakonieckaizabela@gmail.com
www.psychoterapiapoznan.org
www.seksuologpsychologpoznan.pl


Marzena Witkowska

O mnie…

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ze specjalizacją: Psychologia kliniczna. Psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym uczyła się w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym i w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Posiada certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi i parami.

Pracuje w:
Specjalistyczna Poradnia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

ptpp.pl/poradnia/poradnia-informacje

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Cicha 3/16

t: 601-375-158


Izabela Wożyńska-Więch

O mnie…

Ukończyła studia magisterskie w dziedzinie psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odbyła kursy szkoleniowe oraz podyplomowe Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej w podejściu psychodynamicznym prowadzone przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.
Odbyła szkolenie z zakresu terapii par i małżeństw w podejściu zintegrowanym realizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Od 5 lat uczestniczy w seminarium na temat psychoanalitycznej pracy z parami organizowanym przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną Dzielnicy Bemowo w Warszawie, a także w seminarium koleżeńskim, gdzie superwizuje swoją pracę ze specjalistami psychoanalitycznej terapii par. Jest założycielką Poradni Centrum-Ja w Warszawie, którą prowadzi od 20 lat.
Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Pracuje w:
Poradnia Psychologiczna CENTRUM-JA, Al. Komisji Edukacji Narodowej 52/136, Warszawa Ursynów

t: 22-448-22-98
e: info@centrum-ja.pl
www.centrum-ja.com.pl


Krystyna Wójt

O mnie…

Ukończyła magisterskie studia psychologiczne na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją: Psychologia kliniczna dziecka i dorosłego. Odbyła 4-letnie szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin prowadzone przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie oraz 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej prowadzone przez Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. Jest członkiem Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami i rodzinami.

Pracuje w:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

www.spr.bemowo.waw.pl

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Ciołka 13 pokój 213

t: 605-326-079
e: krystyna_wojt@op.pl