Warszawa, Mokotów

Kinga Bystrek

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ramach Kolegium MISH. Odbyła 5-letnie całościowe szkolenie z psychoterapii, prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie. Specjalista psycholog kliniczny. Ukończyła 4-letnią podyplomową specjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej. Część teoretyczną szkolenia specjalizacyjnego realizowała na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami i rodzinami.

Pracuje w:

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Bukowińska 8 m. 403 (Metro Wilanowska)

e: kinga.bystrek@gmail.com

t: 507 560 112


Dr n. med. Marek Gajowy

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ze specjalizacją: Psychologia kliniczna. Doktorat nauk medycznych zdobył w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbył 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu poznawczo-behawioralnym. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoanalitycznego prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne. Posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Europejskie Towarzystwo Psychoterapii.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami.

Prowadzi konsultacje i psychoterapię również w języku angielskim i francuskim.

Pracuje w:
Gabinety Psychoterapii i Diagnozy na Mokotowie przy ul. Baboszewskiej 1 lok. 75 w Warszawie
t: 502-319-661
e: mgajowy@gabine-ty.pl
www.gabine-ty.pl


Zapisz się online

Sabina Grzymowicz

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją: Psychologia stosowana. Odbyła również 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu systemowym prowadzony przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie, oraz kurs w podejściu psychoanalitycznym prowadzony przez Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, którego jest członkiem.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi, z parami i rodzinami. Ma również doświadczenie w pracy z dziećmi i w poradnictwie dla rodziców.

Prowadzi konsultacje i psychoterapię również w języku angielskim.

Pracuje w:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Klarysewska 60

t: 609-604-478
e: sabina.grzymowicz@gmail.com
www.terapia-warszawa.eu


Dr n. med. Magdalena Namysłowska

Ukończyła studia medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ze specjalizacją: psychiatry. Odbyła również 4-letni kurs psychoterapii w podejściu integralnym, prowadzony przez Instytut Psychiatrii i Neurologii pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego sekcji naukowej jest członkiem.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami.

Ma doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami afektywnymi (depresje oraz choroba afektywna dwubiegunowa), pacjentami z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi i z zaburzeniami odżywiania się.

Prowadzi konsultacje i psychoterapię również w języku angielskim.

Pracuje w:
Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii, którego jest założycielem.
Warszawa, ul. Żegiestowska 22b

t: 603-740-838 lub 721-434-334 (sekretariat ośrodka)
e: magda_namyslowska@osrodekpsychoterapii.org
www.osrodekpsychoterapii.org


Maja Tuszewska

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją: Psychoterapia. Odbyła również 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu psychodynamicznym w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego, oraz 4-letni, podyplomowy kurs w podejściu analitycznym w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz certyfikat analityka grupowego wydany przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów, którego jest członkiem. Jest aplikantką superwizorką IGAR.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz parami i grupami.

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Puławska 98 m.13

e: maja.tuszewska@vp.pl
t: 502-035-524
www.tuszewska.pl


Karolina Pniewska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Odbyła dwa czteroletnie szkolenia psychoterapeutyczne: w podejściu systemowo-psychodynamicznym w Studium Terapii Rodziny Stowarzyszenia  OPTA oraz w podejściu psychoanalitycznym w Studium Terapii Analitycznej.

Przez lata związana była ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Aktualnie pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami i rodzinami w ramach praktyki prywatnej.

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Rakowiecka 41A/3
t: 603-127-667
www.psychoterapiaursynow.pl