Warszawa, Śródmieście

Agnieszka Binkul

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją: Psychologia kliniczna i Psychologia rodziny. Odbyła również 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu psychodynamicznym prowadzony przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego.

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą oraz parami. Ma doświadczenie głównie w pracy z problematyką zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych, nastroju i zaburzeń jedzenia.

Prowadzi konsultacje i psychoterapię również w języku angielskim.

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Marszałkowska 45/49 m. 1

t: 609-811-328
e: a.binkul@wp.pl


Hanna Bogacka

Ukończyła studia magisterskie w dziedzinie psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu ze specjalizacją: Psychologia kliniczna. Następnie, pracując ponad piętnaście lat na uniwersytecie, obroniła pracę doktorską w zakresie psychologii klinicznej dziecka (psychopatologii dziecka). Odbyła również dwa podyplomowe kursy psychoterapii, pierwszy w podejściu psychodynamicznym prowadzony przez Laboratorium Psychoedukacji oraz drugi w podejściu psychoanalitycznym prowadzony przez Studium Psychoterapii Analitycznej. Posiada certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, którego jest członkiem. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – sekcji psychoterapii.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami i rodzinami.

Prowadzi konsultacje i psychoterapię również w języku angielskim.

Gabinet prywatny

SPERO
Poznań, ul. Stanisława Latwisa 4
Warszawa, Plac Grzybowski 10/34 (do końca 2017 r.)

t: 695-595-063
www.spero.pl


Anna Jankowska-Szafrańska

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej oraz na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją: Psychologia kliniczna. Odbyła również 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym prowadzony przez Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Posiada certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, którego jest członkiem zwyczajnym.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami.

Prowadzi konsultacje i psychoterapię również w języku angielskim.

Pracuje w:
Rodzinne Centrum Zdrowia w Otwocku
oraz
Centrum Terapii „Empatika” przy ul. Kołłątaja 4 w Otwocku

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Emilii Plater 14 lok. 19

t: 500-045-974
dobrapsychoterapia.warszawa.pl


Julia Jastrzębska

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Kolegium MISH ze specjalizacją: Wspieranie rozwoju osobowości. Ukończyła 4,5-letnie podyplomowe całościowe szkolenie z psychoterapii, prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie, zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, a także 4-letnie Studium Psychoterapii Analitycznej, afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i zgodne z kryteriami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej. Posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, którego jest członkiem zwyczajnym.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię rodzin i par.

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Dobra 4 m. 23

t: 509-311-462
e: jastrzebskajulia@wp.pl
www.psychoanalitycznie.pl


Jarosław Serdakowski

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie ze specjalizacją: w zakresie rewalidacji przewlekle chorych i kalekich. Odbył 4-letnie szkolenie w analizie grupowej prowadzone przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów. Jest członkiem kandydatem Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Odbył także 4-letnie szkolenie w Studium Psychoterapii Analitycznej. Posiada certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, którego jest członkiem.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami i rodzinami.

Pracuje w:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

www.poradniarodzinnabemowo.pl

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Mokotowska 17 lok. 21

t: 603-633-531
www.psychoterapia-warszawa.com.pl


Barbara Suchańska

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją: Psychoterapia oraz Terapia rodzin i małżeństw. Odbyła również 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu integracyjnym prowadzony przez Ośrodek Szkolenia i Psychoterapii INTRA w Warszawie, a następnie ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym prowadzony przez Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Jest certyfikowaną psychoterapeutką oraz członkinią zwyczajną Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami i rodzinami.

Pracuje w:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

www.poradniarodzinnabemowo.pl

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Dobra 89/3

t: 698-448-023
e: bsuchanska@psycho-terapeuta.pl


Zapisz się online

Marzena Witkowska

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ze specjalizacją: Psychologia kliniczna. Psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym uczyła się w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym i w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Posiada certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi i parami.

Pracuje w:
Specjalistyczna Poradnia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

ptpp.pl/poradnia/poradnia-informacje

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Cicha 3/16

t: 601-375-158