Warszawa, Ursynów

Zapisz się online

Edward Buzun

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją: Psychoterapia. Odbył również 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym grupowym prowadzony przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów. Posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów, którego jest członkiem.

Pracuje z osobami dorosłymi indywidualnie i grupowo, oraz pracuje z parami.

Pracuje w:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Koński Jar 3

e: edward.buzun@psychoterapiaursynow.pl
t: 504-181-437
www.psychoterapiaursynow.pl


Kinga Bystrek

Specjalistka psychologii klinicznej i certyfikowana psychoterapeutka (Europejski Certyfikat
Psychoterapeuty ECP, wydawany przez European Association for Psychotherapy).
Absolwentka psychologicznych studiów magisterskich na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim w ramach Kolegium MISH. Odbyła 5-letnie całościowe szkolenie z psychoterapii,
prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie (podejście
psychodynamiczne i systemowe). Odbyła 4-letnie podyplomowe szkolenie specjalizacyjne w
dziedzinie psychologii klinicznej i zdała państwowy egzamin specjalizacyjny (PES).
Ukończyła 2-letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim
Centrum Psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz
Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami i rodzinami.

Pracuje w:

Gabinet prywatny

Warszawa, ul. Bukowińska 8 m. 403 (Metro Wilanowska)

e: kinga.bystrek@gmail.com

t: 507 560 112


Katarzyna Niemczuk

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Odbyła również 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów, oraz podyplomowe szkolenie dla superwizorów i analityków szkoleniowych w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów, certyfikat psychoterapeuty i certyfikat superwizora Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Jest także członkiem zwyczajnym obu tych instytutów.

Pracuje z osobami dorosłymi indywidualnie, z parami oraz z grupami.

Pracuje w:
Ośrodek Psychoterapii Rasztów ul. Dominikańska 11 C, Warszawa.

Poradnia Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. H. Segal, ul. Warecka 8 m 67, Warszawa Śródmieście
t: 506-501-495


Izabela Wożyńska-Więch

Ukończyła studia magisterskie w dziedzinie psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odbyła kursy szkoleniowe oraz podyplomowe Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej w podejściu psychodynamicznym prowadzone przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.
Odbyła szkolenie z zakresu terapii par i małżeństw w podejściu zintegrowanym realizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Od 5 lat uczestniczy w seminarium na temat psychoanalitycznej pracy z parami organizowanym przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną Dzielnicy Bemowo w Warszawie, a także w seminarium koleżeńskim, gdzie superwizuje swoją pracę ze specjalistami psychoanalitycznej terapii par. Jest założycielką Poradni Centrum-Ja w Warszawie, którą prowadzi od 20 lat.
Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Pracuje w:
Poradnia Psychologiczna CENTRUM-JA, Al. Komisji Edukacji Narodowej 52/136, Warszawa Ursynów
t: 22-448-22-98
e: info@centrum-ja.pl
www.centrum-ja.com.pl